Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Dokumenti iz vijesti

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava Akti i odluke načelnika


ikona
7.6.2024.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA   
dividerikona
7.6.2024.  IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU   
dividerikona
7.6.2024.  IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA   
dividerikona
7.6.2024.  IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU   
dividerikona
7.6.2024.  IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE   
dividerikona
7.6.2024.  IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA   
dividerikona
7.6.2024.  IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA   
dividerikona
6.6.2024.  23. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
6.6.2024.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
6.6.2024.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za...   
dividerikona
6.6.2024.  22. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
6.6.2024.  21. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
6.6.2024.  20. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
6.6.2024.  19. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
6.5.2024.   Izbori za EU parlament - Rješenje o određivanju b...   
dividerikona
25.4.2024.  IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA...   
dividerikona
25.4.2024.  IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA...   
dividerikona
24.4.2024.  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih ...   
dividerikona
2.4.2024.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta za bir...   
dividerikona
2.4.2024.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta na pod...   
dividerikona
2.4.2024.  Objava biračima   
dividerikona
2.4.2024.  Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor   
dividerikona
28.3.2024.  Obavijest za poljoprivrednike koji imaju poljoprivredno zeml...   
dividerikona
28.3.2024.  Prijavnica za manifestaciju "Tradicije naših stari...   
dividerikona
20.3.2024.  Izmjene i dopuna Proračuna Općine Sokolovac za 202...   
dividerikona
19.3.2024.  Odluka o odabiru - Modernizacija nerazvrstane ceste PE 06 Do...   
dividerikona
19.3.2024.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Modernizaci...   
dividerikona
18.3.2024.  Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja V. Mučna (Sut...   
dividerikona
5.3.2024.  Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova S...   
dividerikona
4.3.2024.  Usluge održavanja nerazvrstanih cesta - Odluka o odabir...   
dividerikona
4.3.2024.  Usluge održavanja nerazvrstanih cesta - Zapisnik o otva...   
dividerikona
1.3.2024.  DON - Modernizacija nerazvrstane ceste PE 06 Donje Gorice   
dividerikona
23.2.2024.  Godišnji financijski izvještaj za 2023.g.   
dividerikona
23.2.2024.  Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 20...   
dividerikona
22.2.2024.  Usluge održavanja nerazvrstanih cesta - DON   
dividerikona
8.2.2024.  Odluka o odabiru - Obnova krovišta na domu u naselju La...   
dividerikona
8.2.2024.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Obnova krov...   
dividerikona
8.2.2024.  Vodič kroz proračun Općine Sokolovac 2024.   
dividerikona
25.1.2024.  Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog prog...   
dividerikona
22.1.2024.  Izmjene DON-a "Obnova krovišta na domu u naselju L...   
dividerikona
19.1.2024.  DON - Obnova krovišta na domu u naselju Ladislav Sokolo...   
dividerikona
18.1.2024.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. go...   
dividerikona
16.1.2024.  Obrazloženje proračuna Općine Sokolovac za 20...   
dividerikona
16.1.2024.  Proračun Općine Sokolovac za 2024. godinu i projek...   
dividerikona
4.12.2023.  18. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
4.12.2023.  17. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
4.12.2023.  16. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
23.11.2023.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
23.11.2023.  Popis urednih prijava na Javni natječaj za dodjelu stud...   
dividerikona
23.11.2023.  Modernizacija LC 26092 Kamenica - Jagnjedovec - Odluka o oda...   
dividerikona
23.11.2023.  Modernizacija LC 26092 Kamenica - Jagnjedovec - Zapisnik o o...   
dividerikona
20.11.2023.  Nabava malčera - Odluka o odabiru   
dividerikona
20.11.2023.  Nabava malčera - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjen...   
dividerikona
9.11.2023.   Izmjene Poziva za dostavu ponude - Modernizacija LC 26092_K...   
dividerikona
6.11.2023.  NATJEČAJ ZAKLADE HGK – ŽUPANIJSKE KOMORE KOP...   
dividerikona
26.10.2023.  Nabava malčera - Poziv za dostavu ponude   
dividerikona
26.10.2023.  Modernizacija LC 26092 Kamenica - Jagnjedovec - Poziv za dos...   
dividerikona
19.10.2023.  Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI   
dividerikona
19.10.2023.  Asset lista   
dividerikona
19.10.2023.  Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Op...   
dividerikona
19.10.2023.  Upute za on-line prijavu na Javni natječaj za dodjelu s...   
dividerikona
18.10.2023.  Dokumentacija za Javni natječaj za dodjelu studentskih ...   
dividerikona
18.10.2023.  Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
18.10.2023.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
17.10.2023.  Akcija Solidarnost na djelu 2023.   
dividerikona
10.10.2023.  BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRI...   
dividerikona
10.10.2023.  Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i...   
dividerikona
10.10.2023.  Referentna stranica fin. izvještaja   
dividerikona
10.10.2023.  Potvrda o učitanom financijskom izvještaju   
dividerikona
10.10.2023.  Financijski izvještaj 30.09.2023   
dividerikona
10.10.2023.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
3.10.2023.  Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi...   
dividerikona
26.9.2023.  Odluka o odabiru - Modernizacija nerazvrstane ceste DM 01 D....   
dividerikona
26.9.2023.  Modernizacija nerazvrstane ceste DM 01 D. Maslarac - Kri&...   
dividerikona
14.9.2023.  DON - Modernizacija nerazvrstane ceste DM 01 D. Maslarac - K...   
dividerikona
13.9.2023.  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Moder...   
dividerikona
13.9.2023.  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Izgra...   
dividerikona
30.8.2023.  II. Izmjene Poziva za dostavu ponude za predmet nabave Izgra...   
dividerikona
25.8.2023.  Izmjene Poziva za dostavu ponude za predmet nabave Izgradnja...   
dividerikona
24.8.2023.  DON - Modernizacija nerazvrstane ceste DM 01 D. Maslarac - K...   
dividerikona
23.8.2023.  Izgradnja društvenog doma u naselju Lepavina - III. faz...   
dividerikona
23.8.2023.  Fasada objekta igrališta NK Sokol - Odluka o odabiru na...   
dividerikona
23.8.2023.  Fasada objekta igrališta NK Sokol - Zapisnik o otvaranj...   
dividerikona
3.8.2023.  Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova ...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - Žalba protiv rješenja - pristup informac...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - žalba protiv rješenja - ponovna uporaba ...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - Žalba šutnja uprave - pristup informacij...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - Žalba šutnja uprave - ponovna uporaba in...   
dividerikona
21.7.2023.  Fasada objekta HNK Sokol - dokumentacija za nadmetanje   
dividerikona
17.7.2023.  15. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.7.2023.  II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SOKOLOVAC ZA...   
dividerikona
17.7.2023.  REFERENTNA STRANICA KONSOLIDIRANI 30.06.2023.   
dividerikona
17.7.2023.  POTVRDA KONSOLIDIRANI 30.06.2023.   
dividerikona
17.7.2023.  Obrasci financijskih izvjestaja Konsolidirani - Sokolovac 30...   
dividerikona
17.7.2023.  Bilješke - Sokolovac-30.06.2023. - konsolidirani   
dividerikona
17.7.2023.  Referentna stranica 30.06.2023   
dividerikona
17.7.2023.  Potvrda o učitanom financijskom izvještaju 30.06.2...   
dividerikona
17.7.2023.  Obrasci financijskih izvjestaja - Sokolovac 30.06.2023.   
dividerikona
17.7.2023.  BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRI...   
dividerikona
15.6.2023.  Izvješće o visini troškova provedbe izbora za...   
dividerikona
15.6.2023.  Općini Sokolovac je odobreno 28.400,00 eura za kupnju n...   
dividerikona
15.6.2023.  Izvješće o visini troškova provedbe izbora za...   
dividerikona
15.6.2023.  Izvješće o visini troškova provedbe izbora za...   
dividerikona
15.6.2023.     
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o odabiru Obnova krovišta na društvenom dom...   
dividerikona
12.6.2023.  Zapisnik Obnova krovišta na društvenom domu u Soko...   
dividerikona
23.5.2023.  Obnova krovišta na društvenom domu u Sokolovcu - D...   
dividerikona
22.5.2023.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Opći...   
dividerikona
18.5.2023.  Obrazloženje i izvještaji uz godišnje izvje&#...   
dividerikona
18.5.2023.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
16.5.2023.  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore u...   
dividerikona
11.5.2023.  ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJE&...   
dividerikona
8.5.2023.  ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE ...   
dividerikona
28.4.2023.  Obavijest javna rasprava - bušotina Jankovac.   
dividerikona
28.4.2023.  Obavijest javna rasprava - bušotina Jankovac   
dividerikona
18.4.2023.  Rješenje - biračka mjesta - Općina Sokolovac   
dividerikona
16.4.2023.  ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRP...   
dividerikona
16.4.2023.  PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆ...   
dividerikona
13.4.2023.  Kvartalni financijski izvještaj - 3.2023.   
dividerikona
12.4.2023.  14. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
12.4.2023.  I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SOKOLOVAC ZA ...   
dividerikona
4.4.2023.  Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nac...   
dividerikona
4.4.2023.  OBJAVA BIRAČIMA   
dividerikona
4.4.2023.  OBAVIJEST BIRAČIMA   
dividerikona
14.3.2023.  Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima ...   
dividerikona
14.3.2023.  Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima prim...   
dividerikona
14.3.2023.  Potvrda o učitanom financijskom izvještaju   
dividerikona
17.2.2023.  obavijest udomiteljstvo   
dividerikona
20.1.2023.  Godišnje izvješće o provedbi provedbenog prog...   
dividerikona
19.1.2023.  OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SOKOLOVAC ZA 20...   
dividerikona
18.1.2023.  Usluge izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta   
dividerikona
17.1.2023.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Ure&...   
dividerikona
17.1.2023.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet na...   
dividerikona
10.1.2023.  Godišnje izvješće o ZPPI za 2022.g.   
dividerikona
10.1.2023.  Vodić za građane - Proračun općine Sokol...   
dividerikona
10.1.2023.  Proračun Općine Sokolovac za 2023 i projekcije 202...   
dividerikona
10.1.2023.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za...   
dividerikona
10.1.2023.  13. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.1.2023.  12. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.1.2023.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
27.12.2022.  Uređenje objekta stare škole u Pešćeniku...   
dividerikona
13.12.2022.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Izgr...   
dividerikona
13.12.2022.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet na...   
dividerikona
9.12.2022.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
8.12.2022.  Priznanje - 30 najboljih općina   
dividerikona
1.12.2022.  Izmjene Poziva za dostavu ponude za predmet nabave Izgradnja...   
dividerikona
29.11.2022.  Izgradnja ograde na mjesnom groblju u naselju Ladislav Sokol...   
dividerikona
10.11.2022.  Natječajna dokumentacija stipendije 2022/23   
dividerikona
10.11.2022.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
10.10.2022.  Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplik...   
dividerikona
10.10.2022.  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČ...   
dividerikona
28.9.2022.  najava - dan srca   
dividerikona
22.9.2022.  Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sokol...   
dividerikona
29.8.2022.  Izjava o osiguranju imovine   
dividerikona
26.8.2022.  Obavijest o prijavama štete od suše   
dividerikona
26.8.2022.  Obrazac za privolu za korištenje osobnih podataka   
dividerikona
26.8.2022.  Obrazac za prijavu štete od suše   
dividerikona
23.8.2022.  Polugodišnje izvješće - provedbeni program 20...   
dividerikona
18.8.2022.  Projektiranje pješačke staze Velika Mučna - S...   
dividerikona
3.8.2022.  Odluka o odabiru i zapisnik - Peščenik I faza   
dividerikona
29.7.2022.  Izmjene Poziva za dostavu ponude za predmet nabave Izgradnja...   
dividerikona
28.7.2022.  Izgradnja dječjeg igrališta u Sokolovcu - DON   
dividerikona
20.7.2022.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.7.2022.  9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.7.2022.  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Sokolovac za ...   
dividerikona
20.7.2022.  Opći uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti ukopa poko...   
dividerikona
20.7.2022.  Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplik...   
dividerikona
19.7.2022.  Uređenje objekta stare škole u Pešćeniku...   
dividerikona
18.7.2022.  Izmjene Poziva za dostavu ponuda KLASA: 361-02/22-01/02; URB...   
dividerikona
15.7.2022.  Projektiranje pješačke staze Velika Mučna - S...   
dividerikona
14.7.2022.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Opći...   
dividerikona
14.7.2022.  Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplik...   
dividerikona
14.7.2022.  Referentna stranica financijskih izvjestaja za siječanj...   
dividerikona
27.6.2022.  Letak - odgovornost   
dividerikona
27.6.2022.  Letak - Kontrola raznožavanja   
dividerikona
27.6.2022.  Letak - Zakonske obaveze skrbnika pasa   
dividerikona
9.6.2022.  Dokumenti za savjetovanje sa zainteresiranom javnoš...   
dividerikona
24.5.2022.  Projektiranje pješačke staze Velika Mučna - S...   
dividerikona
19.5.2022.  Modernizacija LC 26094 - dionica Gornja Velika - Sredice   
dividerikona
19.5.2022.  Modernizacija LC 26091 - dionica Paunovac   
dividerikona
19.5.2022.  Groblja - Anketni listić.   
dividerikona
19.5.2022.  Groblja - Anketni listić   
dividerikona
9.5.2022.  Obrazlozenje uz izvrsenje proracuna za 2021   
dividerikona
9.5.2022.  Izvršenje Plana razvojnih programa 1.1.-31.12.2021.   
dividerikona
9.5.2022.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
20.4.2022.  Odluka o odabiru   
dividerikona
20.4.2022.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda   
dividerikona
15.4.2022.  Tromjesečni financijski izvještaj 1-3. 2022.   
dividerikona
15.4.2022.  Konsolidirani izvještaji proračuna, proračuns...   
dividerikona
15.4.2022.  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanpro...   
dividerikona
14.4.2022.  8. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.4.2022.  7. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
8.4.2022.  Plan razvojnih programa 2021-2023.   
dividerikona
8.4.2022.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.   
dividerikona
1.4.2022.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ...   
dividerikona
25.3.2022.  OBAVIJEST O OBAVLJANJU POGREBA NA GROBLJIMA U NADLEŽNOS...   
dividerikona
21.3.2022.  Poziv na testiranje za radno mjesto komunalni radnik   
dividerikona
7.3.2022.  Godisnje izvjesce o pravu na pristup informacijama za 2021. ...   
dividerikona
3.3.2022.  Obavijest i upute kandidatima na javnom natječaju za ko...   
dividerikona
3.3.2022.  Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni up...   
dividerikona
15.2.2022.  Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnik...   
dividerikona
3.2.2022.  Obavijest o priključenju na vodovodnu mrežu   
dividerikona
25.1.2022.  Godišnje izvješće o ZPPI za 2021.g.   
dividerikona
13.1.2022.  Program   
dividerikona
12.1.2022.  Obavijest - odvoz otpada   
dividerikona
12.1.2022.  Prijavnica za odvoz glomaznog otpada   
dividerikona
12.1.2022.  obrazloženje - proračun 2022   
dividerikona
12.1.2022.  Raspored odvoza - mobilno reciklažno   
dividerikona
12.1.2022.  Vodić za građane - Proračun općine Sokol...   
dividerikona
10.1.2022.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
21.12.2021.  Proračun Općine Sokolovac za 2022. i projekcije 20...   
dividerikona
21.12.2021.  IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za...   
dividerikona
21.12.2021.  6. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
21.12.2021.  5. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
19.11.2021.  III. rebalans 2021.   
dividerikona
19.11.2021.  II. rebalans 2021.   
dividerikona
19.11.2021.  Polugodišnji izvještaj 2021.   
dividerikona
19.11.2021.  I. rebalans 2021.   
dividerikona
19.11.2021.  Proračun za 2021.   
dividerikona
19.11.2021.  4. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
19.11.2021.  3. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
19.11.2021.  2. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
19.11.2021.  Postupak jednostavne nabave za Uređenje objekta stare &...   
dividerikona
8.11.2021.  Odluka o poništenju postupka nabave - Uređenje nog...   
dividerikona
4.11.2021.  Poziv za dostavu ponuda - Uređenje nogometnog igrali...   
dividerikona
20.10.2021.  Pravilnik o stipendiranju studenata   
dividerikona
20.10.2021.  Natječajna dokumentacija stipendije 2021/22   
dividerikona
20.10.2021.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
12.10.2021.  Referentna stranica - izvjestaji proracuna 01.01.- 30.06.21 ...   
dividerikona
22.9.2021.  Privola za korištenje osobnih podataka   
dividerikona
22.9.2021.  PN Obrazac za prijavu štete od suše   
dividerikona
22.9.2021.  Izjava o osiguranju imovine   
dividerikona
25.8.2021.  ODluka o odabiru projekata - MRRFEU - manjine   
dividerikona
3.8.2021.  Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izb...   
dividerikona
3.8.2021.  Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izb...   
dividerikona
28.7.2021.  Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna opcine Solovac za 2...   
dividerikona
27.7.2021.  II. Izmjene Dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave Iz...   
dividerikona
27.7.2021.  I. Izmjene Dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave Izg...   
dividerikona
22.7.2021.  javni poziv - cjepljenje COVID-19   
dividerikona
20.7.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave "Izgradnj...   
dividerikona
19.7.2021.  Dokumentacija za nadmetanje Sanacija nerazvrstane ceste SN 0...   
dividerikona
13.7.2021.  Zahtjev za upis   
dividerikona
8.7.2021.  JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI   
dividerikona
2.7.2021.  JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI   
dividerikona
25.6.2021.  JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV BOLESTI COVID   
dividerikona
16.6.2021.  Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje p...   
dividerikona
11.6.2021.  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
11.6.2021.  Javni natječaj za zakup objekta dječjeg vrtić...   
dividerikona
10.6.2021.  26. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.6.2021.  25. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
19.5.2021.  Konačni rezultati izbora - općinsko vijeće   
dividerikona
19.5.2021.  Konačni rezultati izbora - načelnik   
dividerikona
17.5.2021.  REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OP&...   
dividerikona
17.5.2021.  REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE S...   
dividerikona
11.5.2021.  Uporabna dozvola - martvačnica Donja Velika   
dividerikona
11.5.2021.  Kanalizacijska mreža - Velika Mučna - Sokolovac - ...   
dividerikona
10.5.2021.  Mobilno reciklačno dvorište - 11.5.2021.   
dividerikona
30.4.2021.  KANDIDATURE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČE...   
dividerikona
30.4.2021.  KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA ČLANOVE OPĆI...   
dividerikona
22.4.2021.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta   
dividerikona
22.4.2021.  Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerens...   
dividerikona
19.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih na&...   
dividerikona
19.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike...   
dividerikona
19.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbrora za članove predstavni...   
dividerikona
18.3.2021.  Poziv na testiranje   
dividerikona
17.3.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave - Modernizacij...   
dividerikona
17.3.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave - Modernizacij...   
dividerikona
17.3.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave - Modernizacij...   
dividerikona
9.3.2021.  OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA   
dividerikona
9.3.2021.  Oglas za prijem u službu komunalnog radnika   
dividerikona
2.3.2021.  Potvrda Fine za 2020.   
dividerikona
2.3.2021.  bilješke za 2020.   
dividerikona
2.3.2021.  Referentna stranica - 2020   
dividerikona
2.3.2021.  Financijski izvještaji za 2020.g.   
dividerikona
5.2.2021.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ...   
dividerikona
29.1.2021.  Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih ...   
dividerikona
19.1.2021.  prijedlog proračuna 2021. -Općina Sokolovac   
dividerikona
19.1.2021.  Vodić za građane - Proračun općine Sokol...   
dividerikona
19.1.2021.  Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020.   
dividerikona
22.12.2020.  Proračun Općine Sokolovac za 2021. godinu   
dividerikona
22.12.2020.  III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sokolovac z...   
dividerikona
22.12.2020.  II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sokolovac za...   
dividerikona
22.12.2020.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju prorač...   
dividerikona
22.12.2020.  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Sokolovac za ...   
dividerikona
22.12.2020.  24. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017 - 2021   
dividerikona
22.12.2020.  23. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017-2021   
dividerikona
22.12.2020.  22. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017-2021   
dividerikona
17.11.2020.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
13.11.2020.  natječaj - zakup - vrtić   
dividerikona
3.11.2020.  letak covid-19   
dividerikona
26.10.2020.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA ZA 2021....   
dividerikona
26.10.2020.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI...   
dividerikona
26.10.2020.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ...   
dividerikona
6.10.2020.  Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
6.10.2020.  Obrasci - Javni natječaj za dodjelu studentskih stipend...   
dividerikona
6.10.2020.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
28.8.2020.  Anketni listić - vrtić   
dividerikona
26.8.2020.  potrebne izjave   
dividerikona
26.8.2020.  najčešća pitanja   
dividerikona
26.8.2020.  popis certifikatora   
dividerikona
26.8.2020.  Javni poziv - energetska obnova obiteljskih kuća   
dividerikona
23.7.2020.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA...   
dividerikona
23.7.2020.  21. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017. - 2020....   
dividerikona
14.7.2020.  20. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017 - 2021   
dividerikona
29.6.2020.  Odluka o određivanju biračkih mjesta   
dividerikona
18.6.2020.  Objava biračima   
dividerikona
16.6.2020.  Dodatak PN Obrascu   
dividerikona
16.6.2020.  PN Obrazac za prijavu štete od tuče   
dividerikona
16.6.2020.  Odluka o proglašenju prirodne nepogode tuče   
dividerikona
4.6.2020.  popis poljoprivrede   
dividerikona
6.5.2020.  Odluka o odabiru - program održivog razvoja lokalne zaj...   
dividerikona
23.3.2020.  Zahtjev za izdavanje propusnice   
dividerikona
23.3.2020.  ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJA PREBIVALIŠTA   
dividerikona
23.3.2020.  Odluka - zabrana rada tržnica   
dividerikona
23.3.2020.  Odluka - taxi prijevoz   
dividerikona
23.3.2020.  Odluka - radno vrijeme trgovina   
dividerikona
23.3.2020.  Odluka o ograničavanju zadržavanja na ulicama   
dividerikona
20.3.2020.  Odluka - sklapanje braka   
dividerikona
20.3.2020.  Odluka - dječja igrališta   
dividerikona
20.3.2020.  Odluka - održavanje pogreba   
dividerikona
19.3.2020.  Uputa - crveni križ2   
dividerikona
19.3.2020.  Uputa - crveni križ   
dividerikona
19.3.2020.  ODLUKA - zabrana prelaska granice   
dividerikona
19.3.2020.  ODLUKA - ograničavanje okupljanja   
dividerikona
17.3.2020.  Zaključak - stožer civilne zaštite kckcc   
dividerikona
13.3.2020.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ...   
dividerikona
6.3.2020.  Virus   
dividerikona
4.3.2020.  Izjava 3 - umjetno osjeme. 2020   
dividerikona
4.3.2020.  Izjava 2 - umjetno osjeme. 2020   
dividerikona
4.3.2020.  Izjava 1 - umjetno osjeme. 2020   
dividerikona
4.3.2020.  Obrazac zahtjeva - umjetno osjem. 2020.g.   
dividerikona
4.3.2020.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje 2020   
dividerikona
25.2.2020.  bilješke za 2019.   
dividerikona
25.2.2020.  Potvrda Fine   
dividerikona
25.2.2020.  Financijski izvještaji za 2019.g.   
dividerikona
3.2.2020.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
29.1.2020.  Proračun Općine Sokolovac za 2020. godinu s projek...   
dividerikona
29.1.2020.  19. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017 - 2021   
dividerikona
29.1.2020.  18. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017 - 2021   
dividerikona
29.1.2020.  17. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017 - 2021 ...   
dividerikona
29.1.2020.  16. sjednica Općinskog vijeća saziva 2017 - 2021   
dividerikona
22.1.2020.  Vodić za građane - Proračun općine Sokol...   
dividerikona
13.1.2020.  Javni natječaj za financiranje programa i projekata udr...   
dividerikona
13.1.2020.  Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih...   
dividerikona
13.1.2020.  Javni natječaj za financiranje provedbe programa progra...   
dividerikona
2.12.2019.  Rješenje - biračka mjesta - predsjednički izb...   
dividerikona
20.11.2019.  obrazac za sudjelovanje   
dividerikona
20.11.2019.  prijedlog proračuna 2020. s projekcijama za 2021., 2022...   
dividerikona
30.10.2019.  Nacrt ugovora o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2019/...   
dividerikona
30.10.2019.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
18.10.2019.  Cjenik dimnjačarskih usluga   
dividerikona
3.10.2019.  Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
3.10.2019.  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SOKOLOVAC ZA 201...   
dividerikona
3.10.2019.  Obrasci za prijavu na natječaj za dodjelu stipendije   
dividerikona
3.10.2019.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
25.9.2019.  15. sjednica Općinskog vijeća 6. kolovoza 2019.   
dividerikona
25.9.2019.  14. sjednica Općinskog vijeća 31. svibnja 2019.   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA ...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA NA PODRU...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA NA PODRU...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRU...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DR...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ...   
dividerikona
25.7.2019.  priznanje 2019   
dividerikona
24.7.2019.  deratizacija   
dividerikona
11.7.2019.  letak - oružje   
dividerikona
11.7.2019.  Obavijest.   
dividerikona
14.6.2019.  13. sjednica Općinskog vijeća 28. ožujka 2019...   
dividerikona
3.6.2019.  Izvješće o visini troškova izbora za Vije...   
dividerikona
14.5.2019.  Obrazac   
dividerikona
14.5.2019.  Izjava 3   
dividerikona
14.5.2019.  Izjava 2   
dividerikona
14.5.2019.  Izjava 1   
dividerikona
14.5.2019.  Javni poziv   
dividerikona
8.5.2019.  Odluka o konačnim rezultatima   
dividerikona
6.5.2019.  Odluka o rezultatima izbora članova   
dividerikona
24.4.2019.  rješenje   
dividerikona
24.4.2019.  oglas   
dividerikona
16.4.2019.  Pravovaljana lista kandidata - VSNM   
dividerikona
16.4.2019.  Zbirna lista VSNM   
dividerikona
10.4.2019.  12. sjednica Općinskog vijeća 28. veljače 201...   
dividerikona
5.4.2019.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta na pod...   
dividerikona
4.4.2019.  Obavijest o zaprimanju liste kandidata i kandidatura u svezi...   
dividerikona
4.4.2019.  Objava biračima za izbore za članove vijeća n...   
dividerikona
4.4.2019.  Objava biračima za izbore za Europski parlament   
dividerikona
2.4.2019.  Poziv na testiranje   
dividerikona
21.3.2019.  OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA   
dividerikona
21.3.2019.  Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/...   
dividerikona
8.3.2019.  Dokument   
dividerikona
8.3.2019.  Obrazac za sudjelovanje   
dividerikona
8.3.2019.  Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
21.2.2019.  Bilješke za 2018.g.   
dividerikona
19.2.2019.  Bilješke (scan)   
dividerikona
19.2.2019.  Potvrda   
dividerikona
18.2.2019.  Financijski izvještaji za 2018.g.   
dividerikona
6.2.2019.  Prijedlog odluke o grobljima na području Općine So...   
dividerikona
6.2.2019.  Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti   
dividerikona
31.1.2019.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
28.1.2019.  Odluka o poništenju   
dividerikona
24.1.2019.  Poziv na testiranje i intervju   
dividerikona
10.1.2019.  Obavijest i upute kandidatima - viši računovodstve...   
dividerikona
10.1.2019.  Obavijest i upute kandidatima - pročelnik/ca   
dividerikona
10.1.2019.  Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme - viš...   
dividerikona
10.1.2019.  Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme - pro...   
dividerikona
31.12.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2019. godinu i projek...   
dividerikona
31.12.2018.  11. sjednica Općinskog vijeća - 14.12.2018.   
dividerikona
19.12.2018.  Radovi uklanjanja zgrade parohiskog doma i gospodarske zgrad...   
dividerikona
13.12.2018.     
dividerikona
13.12.2018.  Vodić za građane - Proačun općine Sokolo...   
dividerikona
13.12.2018.  PRIJEDLOG Proračuna Općine Sokolovac za 2019. godi...   
dividerikona
30.11.2018.  10. sjednica Općinskog vijeća - 23.10.2018.   
dividerikona
30.11.2018.  Odluka - dodjela stipendija   
dividerikona
30.11.2018.  Lista reda prvenstva - stipendije   
dividerikona
22.11.2018.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - korisnik drugih stipendija   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - članovi domaćinstva   
dividerikona
29.10.2018.  Obrazac prijave za dodjelu stipendije   
dividerikona
29.10.2018.  Javni natječaj za dodjelu stipendija akademska godina 2...   
dividerikona
29.10.2018.  PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
2.10.2018.  9. sjednica Općinskog vijeća -13.08.2018.   
dividerikona
2.10.2018.  8. sjednica Općinskog vijeća -08.06.2018.   
dividerikona
2.10.2018.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
2.10.2018.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
4.9.2018.  Javni poziv na dostavu ponuda - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Izjava i ponudbeni list - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Troškovnik - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Glavni projekt - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
28.8.2018.  Građevinska_vrtić   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa3   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa2   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa1   
dividerikona
28.8.2018.  Glavni projekt_Arhitektura   
dividerikona
28.8.2018.  Nacrt DoN_III I IV FAZA - Vrtić   
dividerikona
14.8.2018.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2018.g.   
dividerikona
3.8.2018.  Priznanje   
dividerikona
11.6.2018.  Odabrani projekti za sufinanciranje - Ministarstvo graditelj...   
dividerikona
8.6.2018.  Popis odobrenih projekata - Ministarstvo demografije   
dividerikona
24.5.2018.  Popis katastarskih čestica   
dividerikona
24.5.2018.  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljiš...   
dividerikona
24.5.2018.  7. sjednica Općinskog vijeća - 29.03.2018.   
dividerikona
24.5.2018.  6. sjednica Općinskog vijeća - 31.01.2018.   
dividerikona
20.3.2018.  Nacrt Reciklažno dvorište   
dividerikona
20.3.2018.  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanj...   
dividerikona
20.3.2018.  Nacrt Reciklažno dvorište   
dividerikona
15.3.2018.  Obrazac sudjelovanja u e-savjetovanju o Nacrtu PGO Sokolovac...   
dividerikona
15.3.2018.  Obrazac sadržaja dokumenta za e-savjetovanje   
dividerikona
15.3.2018.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sokolovac 2018....   
dividerikona
26.2.2018.  Financijski izvještaji za 2017. godinu   
dividerikona
19.2.2018.  Javni poziv - evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih ce...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
31.1.2018.  Poziv_6_17   
dividerikona
10.1.2018.  Zaključci o osnivanju prava građenja na nekretnina...   
dividerikona
10.1.2018.  5. sjednica Općinskog vijeća - 22.12.2018.   
dividerikona
10.1.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2018. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2018. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2018. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
20.12.2017.  Vodič za građane - Proračun Općine Sokol...   
dividerikona
20.12.2017.  PRIJEDLOG Proračuna Općine Sokolovac za 2018. godi...   
dividerikona
20.12.2017.  Poziv_5_17   
dividerikona
26.10.2017.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Opć...   
dividerikona
26.10.2017.  4. sjednica Općinskog vijeća - 26.9.2017.   
dividerikona
26.10.2017.  3. sjednica Općinskog vijeća - 11.8.2017.   
dividerikona
26.10.2017.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
26.10.2017.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
27.9.2017.  II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Op&#...   
dividerikona
15.9.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju   
dividerikona
14.9.2017.  Obrazac EN-P   
dividerikona
7.9.2017.  Dokumentacija o nabavi - otvoreni postupak javne nabave male...   
dividerikona
7.9.2017.  Prethodno savjetovanje - II faza izgradnje dječjeg vrti...   
dividerikona
16.8.2017.  Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Opći...   
dividerikona
16.8.2017.  Odluka o sufinanciranju EU projekta - aglomeracija Koprivnic...   
dividerikona
11.8.2017.  Poziv_3_17   
dividerikona
12.7.2017.  2. sjednica Općinskog vijeća - 14.6.2017.   
dividerikona
19.6.2017.  Zahtjev   
dividerikona
19.6.2017.  Naputak   
dividerikona
19.6.2017.  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća - s...   
dividerikona
19.6.2017.  21. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Općinski načelnik   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati - Općinsko vijeće   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinskog načelnika   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinsko vijeće   
dividerikona
12.5.2017.     
dividerikona
5.5.2017.  Kandidacijske liste   
dividerikona
4.5.2017.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2017.   
dividerikona
4.5.2017.  Poziv za predlaganje članova biračkih odbora   
dividerikona
28.4.2017.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
28.4.2017.  20. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
27.4.2017.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Op&#...   
dividerikona
25.4.2017.  Obavijest   
dividerikona
10.4.2017.  Poziv na dostavu ponuda   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Opć...   
dividerikona
7.4.2017.  Rješenje - Povjerenstvo za jednostavnu nabavu   
dividerikona
7.4.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
dividerikona
29.3.2017.  Poziv_2_17   
dividerikona
27.3.2017.  Lista odabranih projekata za sufinanciranje u 2017.g.   
dividerikona
16.3.2017.  Izvješće   
dividerikona
2.3.2017.  Upute kandidatima   
dividerikona
2.3.2017.  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vri...   
dividerikona
31.1.2017.  Sažetak za javnost   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
20.1.2017.  Objava javne rasprave   
dividerikona
13.1.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za...   
dividerikona
29.12.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2017. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  19. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
21.12.2016.  PRIJEDLOG Proračuna Općine Sokolovac za 2017. godi...   
dividerikona
21.12.2016.  Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
21.12.2016.  III. izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
12.12.2016.  Odluka o potrebi pokretanja strateske procjene utjecaja na o...   
dividerikona
7.12.2016.  Program ukupnog razvoja Općine SOkolovac 2015. - 2020.   
dividerikona
30.11.2016.  Odluka o nerazvrstanim cestama i Jedinstvena baza podataka o...   
dividerikona
29.11.2016.  18. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
29.11.2016.  17. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
29.11.2016.  16. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.10.2016.  Karta   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi fizičkih i pravnih osoba   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi nadležnih tijela   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure&#...   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
17.10.2016.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
17.10.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
6.9.2016.  Program ukupnog razvoja općine Sokolovac   
dividerikona
6.9.2016.  Odluka o pokretanju OSPUO postupka   
dividerikona
25.8.2016.  Poziv na predavanje   
dividerikona
24.8.2016.  II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
9.8.2016.  Poziv_3_16   
dividerikona
2.8.2016.  OBJAVA BIRAČIMA   
dividerikona
2.8.2016.  OBJAVA BIRAČIMA   
dividerikona
25.7.2016.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
1.7.2016.  Poziv_2_16   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informaciju   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
6.6.2016.  Izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
6.6.2016.  Izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
25.5.2016.  Lista odabranih projekata za sufinanciranje u 2016.g.   
dividerikona
23.5.2016.  Obavijest o iskolčenju nove željezničke č...   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
4.5.2016.  Obrazac projektne ideje   
dividerikona
4.5.2016.  Anketni upitnik - Opći (za fizičke osobe)   
dividerikona
4.5.2016.  Anketni upitnik - Udruge   
dividerikona
4.5.2016.  Anketni upitnik - Gospodarski sektor ( poduzeća, obrti,...   
dividerikona
18.4.2016.  15. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
18.4.2016.  14. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  Navike usvojimo i otpad odvojimo!   
dividerikona
16.4.2016.  Objava Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Obavijest - prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu R...   
dividerikona
16.4.2016.  Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi - 2016. godin...   
dividerikona
16.4.2016.  Poziv na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije   
dividerikona
16.4.2016.  Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infor...   
dividerikona
16.4.2016.  Poziv na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2016. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi   
dividerikona
16.4.2016.  Objava podataka o biračkim mjestima   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2015. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sokolovac   
dividerikona
16.4.2016.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Javno izlaganje   
dividerikona
16.4.2016.  Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Podaci o sklopljenim ugovorima tijekom 2013. godine   
dividerikona
16.4.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sokolova...   
dividerikona
16.4.2016.  Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenj...   
dividerikona
16.4.2016.  Rezultati loklanih izbora   
dividerikona
16.4.2016.  Promjena Rješenja o određivanju biračkih mjesta   
dividerikona
16.4.2016.  Određena biračka mjesta za lokalne izbore   
dividerikona
16.4.2016.  Objava kandidacijskih lista i kandidatura za izbore 19. svib...   
dividerikona
16.4.2016.  Određena biračka mjesta za EU parlament   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2012. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Anketni upitnik - društveno poticana stanogradnja   
dividerikona
16.4.2016.  Održani izbori za Vijeće srpske nacionalne manjine Općine So...   
dividerikona
16.4.2016.  PRORAČUN_ za_ 2011.xls   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun za 2011. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  Održana 9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  Raspisan natječaj za sredstva iz SAPARD programa   
dividerikona
16.4.2016.  Javno izlaganje prijedloga PPUO Sokolovac   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2009. godinu   
dividerikona
15.3.2016.  Evidencija aktivnih ugovora u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Popis sponzorstva i donacija u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Registar ugovora bagatelne nabave   
dividerikona
9.3.2016.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
1.3.2016.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2016.   
dividerikona
5.2.2016.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. go...   
dividerikona
29.12.2015.  Plan razvojnih programa za 2016. godinu   
dividerikona
29.12.2015.  Proračun Općine Sokolovac za 2016. godinu   
dividerikona
18.11.2015.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2015.   
dividerikona
16.11.2015.  I Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
16.11.2015.  Polugodišnji izvještaj I - VI 2015. godina   
dividerikona
16.11.2015.  Program potpora poljoprivredi za razdoblje 2015. - 2017.   
dividerikona
16.11.2015.  II izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
16.11.2015.  Godišnji izvještaj - izvršenje Proračuna 2014   
dividerikona
16.11.2015.  III izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
2.10.2015.  13. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.7.2015.  12. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
22.4.2015.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu   
dividerikona
30.3.2015.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.2.2015.  Financijski izvještaji za 2014. godinu   
dividerikona
17.2.2015.  Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2015.  Plan razvojnih programa za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2015.  Proračun Općine Sokolovac za 2015. godinu   
dividerikona
19.12.2014.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
24.10.2014.  9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.10.2014.  Statut Općine Sokolovac   
dividerikona
20.10.2014.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sokolovac   
dividerikona
8.8.2014.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
25.7.2014.  8. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
15.5.2014.  7. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
31.3.2014.  6. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.2.2014.  Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
16.1.2014.  Proračun Općine Sokolovac za 2014. godinu   
dividerikona
16.12.2013.  5. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
15.11.2013.  4. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
13.11.2013.  I Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu   
dividerikona
13.11.2013.  Polugodišnji izvještaj za 2013. godinu   
dividerikona
17.10.2013.  3. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.8.2013.  Godišnji obračun za 2012. godinu   
dividerikona
29.7.2013.  2. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
26.3.2013.  26. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.3.2013.  Proračun Općine Sokolovac za 2013. godinu   
dividerikona
20.3.2013.  Proračun Općine Sokolovac za 2013. godin   
dividerikona
19.3.2013.  25. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.12.2012.  24. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
7.12.2012.  23. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
7.9.2012.  22. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
11.6.2012.  21. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
13.3.2012.  20. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.12.2011.  19. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.10.2011.  18. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
31.5.2011.  16. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.4.2011.  15. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
15.3.2011.  14. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.12.2010.  13. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
30.11.2010.  12. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
21.10.2010.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
23.9.2010.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
9.9.2010.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.6.2010.  9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
25.5.2010.  8. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.5.2010.  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
23.2.2010.  7. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
22.12.2009.  6. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
30.11.2009.  5. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
13.10.2009.  4. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
3.9.2009.  3. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.7.2009.  2. sjednica Općinskog vijeća   
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp