Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Udruge i društva

R.br. Naziv udruge datum osnivanja
1 LOVAČKA UDRUGA "SRNJAK" VELIKA MUČNA 1.6.1952.
2 NOGOMETNI KLUB "BILOGORA" GORNJA VELIKA 3.12.1995
3 UDRUGA ŽENA "PREKOGORKE" 13.12.2009.
4 LOVAČKA UDRUGA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI "BILOGORA" MALA MUČNA 15.2.1952.
5 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SOKOLOVAC 21.8.1993.
6 UDRUGA ŽENA PEŠĆENIK „ŠUMARICE“ 3.3.2013.
7 SOKOLOVAČKI LIKOVNI KRUG 16.10.2012.
8 UDRUGA PENZIONERA I STARIJIH OSOBA "SOKOL" SOKOLOVAC 22.1.2015.
9 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LADISLAV SOKOLOVAČKI 1.1.1934.
10 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DOMAJI 1.1.1957.
11 UDRUGA ŽENA "CIKLAMA" DOMAJI 4.2.2010.
12 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "SOKOL" SOKOLOVAC 2.7.1995.
13 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA VELIKA 1.1.1934.
14 UDRUGA ŽENA MILIČANI "VESELE MILIČANKE" 2.12.2012.
15 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PEŠČENIK 21.6.1952.
16 LOVAČKA UDRUGA "SOKOL" SOKOLOVAC 22.10.1945.
17 DRUŠTVO ŽENA SOKOLOVAC 2.3.1991.
18 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI MASLARAC 1.1.1939.
19 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJA VELIKA 10.2.1952.
20 UDRUGA ŽENA "MAK" VELIKA MUČNA 27.11.2014.
banner5 ban8
banner7 bannerotp