Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Sakralni objekti

Područje općine Sokolovac razdjeljeno je između pet rimokatoličkih župa i dvije pravoslavne crkvene općine:

- Rkt župa svetog Mihaela arkanđela, Zrinski Topolovac – naselja Brđani Sokolovački, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Ladislav Sokolovački, Mala Mučna, Peščenik, Široko Selo i Trnovac Sokolovački,
- Rkt župa svetog Benedikta opata, Donji Mosti – naselja Donja Velika, Gornja Velika, Hudovljani i Rovištanci,
- Rkt župa Presvetog Trojstva, Reka – naselja Domaji, Grdak, Kamenica, Mala Branjska, Miličani, Paunovac, Prnjavor Lepavinski, Sokolovac, Srijem i Velika Mučna,
- Rkt župa svete Barbare, Carevdar – naselja Donjara, Lepavina, Mali Botinovac, Mali Grabičani, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička, Velika Branjska i Veliki Botinovac,
- Rkt župa Našašća svetog Križa, Rasinja – naselja Jankovac i Vrhovac Sokolovački,
- Crkvena općina Veliki Poganac,
- Crkvena općina Velika Mučna.

Rimokatoličke kapele i kapele poklonci

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije na groblju u Donjoj Velikoj
Kapela u Hudovljanima
Kapela Blažene Djevice Marije u Peščeniku
Kapela Svetog Ilije u vinogradima iznad Peščenika
Kapela Svetog Križa u Sokolovcu
Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Lepavini
Kapela Svetog Ladislava na groblju u Ladislavu Sokolovačkom
Kapela Svetog Vida na groblju u Srijemu
Kapela Svetog Duha u Donjem Maslarcu
Kapela Svetog Petra i Pavla u Maloj Branjski
Kapela Majke Božje Žalosne u Jankovcu
Kapela poklonac u Gornjem Maslarcu
Kapela poklonac u Brđanima Sokolovačkim
Kapela poklonac u Velikoj Branjski
Kapela poklonac u Domajima

Pravoslavne crkve

Manastir i parohijska crkva Vavedenja Gospodnjega u Lepavini
Parohijska crkva Svetog Mihajla Arkanđela u Velikoj Mučni
Filijalna crkva Svetog Stevana na groblju u Malom Pogancu
Filijalna crkva Svetog Ilije na groblju u Širokom Selu
banner5 ban8
banner7 bannerotp