Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Dokumenti i akti

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava Akti i odluke načelnika


ikona
16.4.2023.  ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRP...   
dividerikona
16.4.2023.  PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆ...   
dividerikona
20.1.2023.  Godišnje izvješće o provedbi provedbenog prog...   
dividerikona
8.12.2022.  Priznanje - 30 najboljih općina   
dividerikona
20.7.2022.  Opći uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti ukopa poko...   
dividerikona
8.4.2022.  Plan razvojnih programa 2021-2023.   
dividerikona
8.4.2022.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.   
dividerikona
25.1.2022.  Godišnje izvješće o ZPPI za 2021.g.   
dividerikona
13.1.2022.  Program   
dividerikona
19.5.2021.  Konačni rezultati izbora - općinsko vijeće   
dividerikona
19.5.2021.  Konačni rezultati izbora - načelnik   
dividerikona
11.5.2021.  Uporabna dozvola - martvačnica Donja Velika   
dividerikona
19.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih na&...   
dividerikona
19.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike...   
dividerikona
19.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbrora za članove predstavni...   
dividerikona
23.3.2020.  Zahtjev za izdavanje propusnice   
dividerikona
8.5.2019.  Odluka o konačnim rezultatima   
dividerikona
6.5.2019.  Odluka o rezultatima izbora članova   
dividerikona
16.4.2019.  Pravovaljana lista kandidata - VSNM   
dividerikona
16.4.2019.  Zbirna lista VSNM   
dividerikona
8.3.2019.  Dokument   
dividerikona
8.3.2019.  Obrazac za sudjelovanje   
dividerikona
8.3.2019.  Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
21.2.2019.  Bilješke za 2018.g.   
dividerikona
19.2.2019.  Bilješke (scan)   
dividerikona
19.2.2019.  Potvrda   
dividerikona
18.2.2019.  Financijski izvještaji za 2018.g.   
dividerikona
6.2.2019.  Prijedlog odluke o grobljima na području Općine So...   
dividerikona
6.2.2019.  Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti   
dividerikona
29.10.2018.  PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
11.6.2018.  Odabrani projekti za sufinanciranje - Ministarstvo graditelj...   
dividerikona
8.6.2018.  Popis odobrenih projekata - Ministarstvo demografije   
dividerikona
20.3.2018.  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanj...   
dividerikona
15.3.2018.  Obrazac sudjelovanja u e-savjetovanju o Nacrtu PGO Sokolovac...   
dividerikona
15.3.2018.  Obrazac sadržaja dokumenta za e-savjetovanje   
dividerikona
15.3.2018.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sokolovac 2018....   
dividerikona
26.2.2018.  Financijski izvještaji za 2017. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Zaključci o osnivanju prava građenja na nekretnina...   
dividerikona
26.10.2017.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Opć...   
dividerikona
15.9.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju   
dividerikona
16.8.2017.  Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Opći...   
dividerikona
16.8.2017.  Odluka o sufinanciranju EU projekta - aglomeracija Koprivnic...   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Općinski načelnik   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati - Općinsko vijeće   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinskog načelnika   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinsko vijeće   
dividerikona
5.5.2017.  Kandidacijske liste   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Opć...   
dividerikona
7.4.2017.  Rješenje - Povjerenstvo za jednostavnu nabavu   
dividerikona
7.4.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
dividerikona
31.1.2017.  Sažetak za javnost   
dividerikona
20.1.2017.  Objava javne rasprave   
dividerikona
21.12.2016.  Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
12.12.2016.  Odluka o potrebi pokretanja strateske procjene utjecaja na o...   
dividerikona
7.12.2016.  Program ukupnog razvoja Općine SOkolovac 2015. - 2020.   
dividerikona
30.11.2016.  Odluka o nerazvrstanim cestama i Jedinstvena baza podataka o...   
dividerikona
17.10.2016.  Karta   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi fizičkih i pravnih osoba   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi nadležnih tijela   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure&#...   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
6.9.2016.  Program ukupnog razvoja općine Sokolovac   
dividerikona
6.9.2016.  Odluka o pokretanju OSPUO postupka   
dividerikona
20.10.2014.  Statut Općine Sokolovac   
dividerikona
21.10.2010.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp