Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa


Rezultati

Općinski Načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Bira se na neposrednim tajnim izborima zajedno sa zamjenikom. Mandat općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika traje 4 godine.

Na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine za općinskog načelnika Općine Sokolovac izabran je:

Vlado Bakšaj, univ.spec.oec. iz Malog Poganca.

Za zamjenika općinskog načelnika izabran je:

Tihomir Jandroković, mag.oec. iz Lepavine