Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Članovi Općinskog vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine za članove Općinskog vijeća Općine Sokolovac temeljem kandidacijskih lista izabrani su:
 1. Vlado Bakšaj, HDZ
 2. Darko Pehnec, HDZ
 3. Jasna Janković, HDZ
 4. Darko Miklošić, HDZ
 5. Hrvoje Ištvanović, HDZ
 6. Nenad Hum, HDZ
 7. Mirela Knežević, HDZ
 8. Damir Šaban, HDZ
 9. Željka Belušić, HDZ
 10. Darko Rajn, HDZ
 11. Zoran Simić, SDP – HNS – SDSS
 12. Radojko Sabolović, SDP – HNS – SDSS
 13. Nataša Horvat, SDP – HNS – SDSS
Budući da članu Vladi Bakšaju, , sukladno odredbi članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, mandat u Općinskom vijeću miruje po sili zakona zbog nespojivosti dužnosti, umjesto njega nastupa zamjenica koju je odredila politička stranka i to:

Anita Jakrlin, HDZ

banner5 ban8
banner7 bannerotp